Hoogoorddreef 79 1101 BB Amsterdam +31(0)643639999 KVK 50914219 ANBI registered

Algemene voorwaarden

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief die maximaal eens per 2 weken zal verschijnen en alleen naar de geregistreerde email adressen zal worden verstuurd. U kunt ten alle tijde uw inschrijving voor de nieuwsbrief opzeggen door een mail te sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Donatievoorwaarden
U zult doneren aan de stichting Lord Shiva Hindu Temples (LSHT), statutair gevestigd te Amsterdam, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer NL50914219. LSHT is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (LSHT is een religieuze ANBI). Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.shivatemple.nl aan LSHT wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. LSHT behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van LSHT
Elke betaling die via www.shivatemple.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan LSHT en zal door LSHT worden aangewend voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen, zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van LSHT. Restitutie is niet mogelijk. LSHT neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens LSHT bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat LSHT de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy
LSHT verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door LSHT verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van LSHT (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. LSHT stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De disclaimer op de website van LSHT is onverkort van toepassing.

 

Lord Shiva Hindu Temples

 

 

+31(0)6-43 63 99 99

  

 • Opening Aarti – 08:30
 • Evening Aarti – 19:00
 • Prasad/Langar – 19:20
 • Closing Time – 20:00
 • Multiple Hindu deities under one roof
 • Open on all 365 days of the year including all festivals
 • Continuous presence of a priest in the temple 24/7
 • Special arrangements for pooja, hawan and other religious discourses.
 • Separate dining section of 100 sq meters available for ‘langar’
 • Special arrangements for small family functions.
 • Owning Facebook page with over 12,000 following members.
 • Celebrates various Hindu religious festivals in exclusive manner like Mahashivratri, Holi, Navratri, Dussehra, Krishna Janamashtami in typical Indian style and ethnicity.
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.